Disclaimer

Sano besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven. Als dit zo zou zijn, kan u altijd contact opnemen met info@sano-concept.com. Wij zorgen zo snel mogelijk voor een rechtzetting!

Alle info op de website, logo’s, teksten en afbeeldingen horen toe aan Sano en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Sano is verboden.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.